Network Menu

SWEA Basels donation och stipendium

Sysslar du med något som främjar svensk kultur, tradition och/eller det svenska språket? Ansök om vårt stipendium eller om en donation!

Ladda ner blanketten och lämna sedan in den senast 31 december innevarande år.

SWEA Basel stipendiumblankett_170925