Network Menu

2 svenska högtider med Svenska Klubben

Svenska Klubben i Basel firar varje år Sveriges nationaldag i Wildt’sches Haus på Petersplatz. I år är det gratis för medlemmarna. För närmare info klicka på länken: Nationaldagen med Svenska Klubben

Svenska Klubben firar även midsommar lörd. den 24 juni på Bruderholz. Följ länken för mer information: Midsommar med Svenska Klubben

The Swedish flag. Carolina Romare. http://imagebank.sweden.se/