Network Menu

SWEA Basels donationsblankett

Sysslar du med något som främjar svensk kultur, tradition och/eller det svenska språket? Ansök om en donation från SWEA Basel!

Ladda ner blanketten och lämna sedan in den senast 31 december innevarande år.

Ansökan om donation/stipendie