Network Menu

Ansökan donation

Sysslar du med något som främjar svensk kultur, svenska traditioner och/eller det svenska språket? Ansök om en donation från SWEA Basel!

SWEA Basels styrelse går igenom ansökningarna för att fastställa att de uppfyller kraven och beslutar till vem och vilken summa som skall delas ut. En officiell utdelning av donationer sker vid SWEA Basels årsmöte i februari varje år.

Har du frågor angående donationer eller ansökan kontakta då gärna våra donationsansvariga, via email sweabaseldonation(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

Ladda ner blanketten nedan och lämna sedan in den senast 31 december innevarande år.

Ansökan om donation/stipendie