Network Menu

Beviljade donationer

2021

  • CHF 500.- till Svenska Kyrkan i Zürich-Basel för att bidra till hyra av lokal för basar och varor till basar.
  • CHF 1’000.- Svenska Skolföreningen i Basel för att bidra till författarbesök och event på skolan så som bokbytardag.

2020

  • CHF 500.- till Svenska Kyrkan i Zürich-Basel för att bidra till hyra av lokal för basar och varor till basar.
  • CHF 1’000.- Svenska Skolföreningen i Basel för att bidra till författarbesök och event på skolan.
  • CHF 300.- Basels Universitet för att bidra till Seminar für Nordistik med böcker och filmer

2019

Tyvärr inga ansökningar.

2018

  • CHF 1’000.- till Svenska Kyrkan i Zürich-Basel för att bidra med lekmaterial till deras barngrupp i Basel samt till eventuellt kulturevenemang som tex. författarbesök för svensktalande familjer med barn i skolåldern.
  • CHF 1’000.- till Svenska Skolföreningen i Basel för att ge bidrag till ett kulturevenemang som tex. författarbesök för svensktalande familjer med barn i skolåldern

2017

  • CHF 400.- till Svenska Kyrkan i Zürich-Basel för att bidra med nya mattor och lekmaterial till deras barngrupp i Basel.