Network Menu

Bli medlem

Hur du blir medlem:

Steg 1 – fyll i en medlemsblankett och skicka in (den elektroniska blanketten hittar du under Medlemsansökan).
För att söka medlemskap i SWEA Basel fyller du i en medlemsblankett med dina kontaktuppgifter. När vi fått blanketten ifrån dig kommer vi att be dig att betala in årsavgiften.

Steg 2 – betala medlemsavgift
Medlemsavgiften är CHF 75.-/helår, CHF 37.50 för dig som blir medlem efter 1 september eller är under 25 år. Vänligen betala in avgiften till Postfinance (kontonummer nedan) senast 30 dagar efter att du skickat in medlemsblanketten. Kassören kontrollerar kontinuerligt namn och bankinbetalningar när vi får in nya medlemsblanketter. När vi har fått in din betalning får du en bekräftelse av oss per e-mail och registrerar vi dig i SWEA Internationals medlemsregister så att du får SWEA e-post med nyheter ifrån SWEA International och SWEA Basel.

SWEA Basel
Postkontonr: 89-630512-2
IBAN CH89 0900 0000 8963 0512 2
BIC POFICHBEXXX

Märk inbetalningen med ditt namn och texten “Årsavgift SWEA Basel”, samt det år avgiften avser.

Har du frågor? Kontakta medlemsansvarig: Ann-Christine Nilsson, sweabaselmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vad innebär ett medlemskap i SWEA Basel? Läs Om medlemskap