Network Menu

Bli medlem

Vill du vara med och dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom olika roliga och spännande aktiviteter och sammankomster?

Du kan bli medlem om …

… du bor eller har bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. i nordvästra Schweiz, Alsace eller Südbaden.

Att anmäla sig som medlem i SWEA Basel:

Steg 1 – Medlemskap

  • Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december). Kostnad: CHF 65 .-, lägre medlemsavgift CHF 32.50.
  • Lägre medlemsavgift får:
    • De som blir medlem efter 1 september.
    • De som är under 25 år eller student.

Steg 2 – Fyll i medlemsansökan

OBS! Enbart den som aldrig tidigare varit medlem i någon SWEA-avdelning räknas som ny medlemÅtervändande Sweor får förnya medlemskapet.

Steg 3 – betala medlemsavgift

Vänligen betala in avgiften till Postfinance (kontonummer nedan) senast 30 dagar efter att du skickat in medlemsblanketten. Kassören kontrollerar kontinuerligt namn och bankinbetalningar när vi får in nya medlemsblanketter. När vi har fått in din betalning får du en bekräftelse av oss per e-mail

SWEA Basel
Postkontonr: 89-630512-2
IBAN CH89 0900 0000 8963 0512 2
BIC POFICHBEXXX

Märk inbetalningen med ditt namn och texten “Årsavgift SWEA Basel”, samt det år avgiften avser.

Vill du lära känna oss? Har du några frågor eller är bara nyfiken på vilka vi är? Kanske vill du prova på ett av våra månadsevent innan du blir medlem? Kontakta då gärna medlemsansvarig på e-post: sweabaselmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

SWEA mingel som äger rum första onsdagen varje månad på Vapiano (Sternengasse 19, Basel) från kl. 18:30 är ett perfekt sätt att lära känna SWEA Basel. Välkommen!

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.