Network Menu

Intressegrupper

Intressegrupperna är till för att tillvarata medlemmarnas speciella intressen. Tanken är att vi medlemmar med ett gemensamt intresse ska kunna träffas regelbundet för att tillsammans utveckla detta vidare, ha trevligt tillsammans runt ett speciellt tema etc. Det är bara fantasin som sätter stopp för nya teman. Varför inte en museumsgrupp, trädgårdsgrupp, konstgrupp, teatergrupp, golfgrupp etc? Det är upp till oss medlemmar att själva ta initiativet och att avgöra tema, hur ofta och under vilka former en intressegrupp skall ses.

Vill du ansluta till någon av intressegrupperna? Kontakta då den sammankallande för den aktuella intressegruppen:

  • Bokklubb: Ingela, sweabaselbok(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
  • Mini SWEA Basel: Emy, emylina(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
  • SWEA Basel Walking: Ingela, sweabaselevents(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Du kanske har en idé om ett nytt tema och därför vill starta upp en ny grupp. Kontakta då till sweabaselordforande(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com oss så kan vi undersöka om det finns fler som har samma intresse och tillsammans kan vi diskutera när det är dags att starta upp den nya gruppen.