Network Menu

SWEA Basels bokklubb

Att träffas och under trevliga former tillgodose behovet och inspirera till att läsa böcker på svenska samt möjliggöra intressanta samtal kring dessa

Var och en av grupperna bestämmer själva hur just deras grupp ska verka:

 • Beslut om hur frekvent man önskar träffas samt tidpunkt på dagen/kvällen;
 • Var man vill vara:
  • I varandras hem
  • På en restaurang
  • På ett fik   
  • I ett ”bibliotek”
 • Hur man ska läsa böckerna:   
  • Alla läser samma bok och samtalar kring denna. 
  • Man väljer fritt en bok
  • Var och en läser en bok per år och presenterar denna vid ett tillfälle under året. Varje träff ägnas alltså åt en bok och en läsare

 

I samtliga fall är de följande samtalen kring böckerna viktiga och givande. Att just dela sina intryck och tolkningar är ofta inspirerande och mycket intressanta att höra.

Man kan också, om man så önskar, byta/låna ut böcker i gruppen och då är de andra deltagarnas presentationer alltid välkomna.

Vill du vara med i bokklubben så kontakta Ingela Pascoe via sweabaselbok(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.