Network Menu

Om intressegrupper

Intressegrupperna är till för att tillvarata medlemmarnas speciella intressen och ligger utanför ordinarie programaktiviteter.

Tanken är att medlemmar med ett gemensamt intresse ska kunna träffas regelbundet för att tillsammans utveckla detta vidare, ha trevligt tillsammans runt ett speciellt tema etc. Det är bara fantasin som sätter stopp för nya teman. Varför inte en bokgrupp, trädgårdsgrupp, konstgrupp, teatergrupp, träningsgrupp etc? Det är upp till våra medlemmar att själva ta initiativet och att avgöra tema, hur ofta och under vilka former en intressegrupp skall ses.

Vill du ansluta till någon av de existerande intressegrupperna? Kontakta då den sammankallande för den aktuella intressegruppen.

Just nu har vi en canastagrupp, en mahjonggrupp och vill gärna starta upp en golfgrupp och en matlagningsgrupp.

Du kanske har en idé om ett nytt tema och därför vill starta upp en ny grupp. Kontakta då till sweabaselordforande(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com oss så kan vi undersöka om det finns fler som har samma intresse och tillsammans kan vi diskutera när det är dags att starta upp den nya gruppen.